20150608_193008.jpg1156248006  

今天進行45秒講座第2-6章分享。
現場來了新竹、彰化、台南、高雄、屏東的朋友
快來看看今日現場實況。
 
 
首先由Jerry開場,我分享為何今日讀書會要介紹這本書。
 
 
 
 
 
首次上場的小春,為我們分享倍增的魅力。
 
 
 
 
駿池為大家分享業務員失敗症候群。
 
 
 
 
David介紹發展組織時要做的四件事。
 
 
 
 
如何深耕組織當然是由社工師智文來介紹。
 
 
 
 
 
由Jerry老師再補充我們沒有講清楚的部份。
 
 
 
 
謝謝大家今日來捧場。
 
 
 
 
相關文章:
 
 
 

非工資收入小幫手 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()